Login
Close
Inloggen

VTH Programmaleider ICT en verbetering werkprocessen/businessanalist

Meer details
Match criteria
Regio
 • Gelderland
Gewenst aantal uren
 • 36 uur
Opleidingsniveau
 • HBO
Klant
 • Provincie
Regulier

Functie omschrijving

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn instrumenten die we inzetten om onze provinciale doelen te bereiken en om onze wettelijke taken uit te voeren. Het gaat om de taakvelden natuur, (zwem)water, ontgrondingen, bodem en luchtvaart. Jaarlijks worden er circa 5000 vergunningaanvragen en meldingen afgehandeld en worden er circa 3000 toezichtcontroles uitgevoerd. Binnen de afdeling zijn circa 70 mensen werkzaam.

De provincie wil daarbij een transparante, digitale en toegankelijke organisatie zijn. Het is dus niet de vraag óf de provincie digitaliseert, maar hoe zij dit doet. De afdeling vergunningverlening en handhaving heeft deze digitale transformatie opgepakt binnen het proces Powerbrowser en Digitale aanvragen.

De komende 1,5 jaar zijn we dynamisch en volop in ontwikkeling. We willen onze werkprocessen verder uniformeren en automatiseren zodat we kunnen voldoen aan de eisen van de omgevingswet. Daarnaast willen we graag met de collega overheden en de omgevingsdiensten data uitwisselen over de locaties waar we (al dan niet gezamenlijk) verantwoordelijk voor zijn.
Met een verdere optimalisatieslag op het gebied van automatisering kunnen we nog effectiever/efficiënter werken.

Het werk ligt op het snijvlak van visieontwikkeling, programmaleiding en van businessanalyse en zal regelmatig in elkaar overlopen. Vanwege de verbeteringen in het werkproces en de komst van het DSO (Digitale Stelsel Omgevingswet) hebben we op korte termijn extra capaciteit nodig om de gewenste digitalisering te kunnen realiseren.

Verantwoordelijkheden
Binnen de afdeling vergunningverlening en handhaving is een groep van 5 collega’s van het team Bedrijfsvoering verantwoordelijk voor de werkprocessen en informatievoorziening. Binnen het team ben je degene die stuurt op het geheel, maar soms ook als business analist of projectleider fungeert. Je werkt binnen het team nauw samen met de functioneel beheerders, inhoudelijk (proces)deskundigen en de projectleider en adviseert rechtstreeks aan het VTH-management.

De automatisering wordt uitgevoerd door de eigen provinciale afdeling Informatisering en Automatisering (I&A). Je legt de verbinding tussen vraag (management en medewerkers VVHH) en aanbod (I&A met concrete oplossingen) op het gebied van werkprocessen en informatievoorziening. Je stemt je werk dan ook nauw af met I&A.

 • Je stelt een visie op m.b.t. het toekomstperspectief van digitalisering, automatisering en robotisering VTH. Met visie en kennis van zaken doe je voorstellen en ben je verantwoordelijk voor het verder moderniseren van vergunningverlening en handhaving door de verdere innovatie op het gebied van informatievoorziening en het gebruik van geautomatiseerde hulpmiddelen.
 • Je geeft programmatische sturing aan de diverse projecten die daaruit voortvloeien en helpt verbinden en prioriteren, waarbij je goede afspraken maakt met de afdeling I&A.
 • Je wordt ook ingezet om als businessanalist onderzoek te doen naar de huidige werkprocessen en hoe die te vertalen naar wat er in de toekomst nodig zal zijn of wat er met innovatieve toepassingen slimmer kan (zoals data gestuurd handhaven of het geautomatiseerd afgeven van vergunningen). Je werkt dit uit in voorstellen om tot een aanpak te komen.
 • Je start waar nodig zelf projecten op of doet zelf de projecten die hieruit voortvloeien.
 • In dit kader zal een groot deel van het VVHH-werkpakket bestaan uit het aansluiten van onze afdeling op het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Zowel technisch als inhoudelijk zullen de gevolgen merkbaar zijn en veranderingen in het proces noodzakelijk. Je bent als productowner betrokken bij de realisatie DSO voor VTH.
 • Je bent voor ons de netwerker voor de contacten binnen DSO, DigiOW (Intern project) en IGO (samenwerking d.m.v. het delen van data met de omgevingsdiensten).

Functie eisen

Wat neem je mee?

 • Je beschikt tenminste over een afgeronde HBO opleiding richting ICT of een aantoonbaar vergelijkbare richting, met minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
 • Je beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010 - 2020) met bedrijfsprocessen in combinatie met digitale transformaties en/of IT-modernisatie-trajecten.
 • Je beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010 - 2020) met het ontwerpen van (werk)processen en/of het verbeteren van bestaande processen en/of het modelleren van processen en/of het maken van procesbeschrijvingen.
 • Je hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010 - 2020) als projectmanager/projectleider/programmamanager.
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met het primaire werkproces van vergunningverlening, toezicht en handhaving, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • Je beschikt aantoonbaar over ervaring bij of voor een overheidsorganisatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met de voorbereiding/implementatie van de Omgevingswet, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Competenties

Je kunt als geen ander draagvlak creëren voor de nieuwe/gewijzigde werkprocessen en collega’s meenemen in je verbetervoorstellen. Afstemmen en samenwerken zit in je genen. Je brengt tegengestelde belangen bij elkaar en je bent dan ook de smeerolie tussen de realisatie van de IT-oplossingen en de implementatie van de onderliggende werkprocessen.

 • Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal, zowel binnen als buiten het project. Je kunt goed uit de voeten met verschillende gesprekpartners met verschillende belangen en bent in staat om mensen te enthousiasmeren en te stimuleren.
 • Samenwerkingsgerichtheid: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. Je raadpleegt en betrekt anderen, informeert anderen pro-actief en stemt af met anderen. Je bent sociaal en geeft ruimte aan anderen.
 • Verbinden: Je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden, diverse partijen bij elkaar te brengen en draagvlak te creëren.
 • Analytisch vermogen: Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoek je naar ter zake doende gegevens. Je bent in staat onvolledige of onbetrouwbare informatie te identificeren en je kan hoofd- en bijzaken duidelijk onderscheiden. Je denkt voordat je wat doet.
 • Resultaatgerichtheid (en doelgerichte houding): Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je wil verbeteren en denkt vooruit. Je spant je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.
 • Visie: Je neemt afstand van de dagelijkse praktijk en concentreert je op de hoofdlijnen en het lange termijn beleid. Je overziet bij het bepalen van richting voor de provinciale organisatie de implicaties voor externe organisaties en je integreert verschillende invalshoeken tot de ontwikkeling van originele scenario's voor de organisatie.

Sluitingsdatum

9 augustus

Locatie

Arnhem

Publicatiedatum

25.07.2020

Contactpersoon

Lankveld

Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Copyright © 2020 Solveo   |  Sitemap   |  Privacy Policy en Cookie Statement
Solveo gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.