Login
Close
Inloggen

Transitiemanager

Meer details
Match criteria
Branche
 • Interim/ ZZP
Locatie
 • Amsterdam
 • ,
 • Noord-Holland
Opleidingsniveau
 • WO
Gewenst aantal uren
 • 32 uur

Functie omschrijving

De afdeling Projectleiding van Grond en Ontwikkeling staat voor een forse opgave om enerzijds de stedelijke gebiedsontwikkelingen goed te bemensen met Projectleiders grondzaken, maar anderzijds om dat steeds minder te doen met externe inhuur krachten. De inhuurratio op de afdeling dient fors te worden afgebouwd en parallel daaraan dient het medewerkersbestand in vaste dienst te worden uitgebreid. En dit alles terwijl de projecten door blijven draaien. De afdeling zoekt een transitiemanager die helpt bij het zo soepel mogelijk terugdringen van de flexibele schil.

Bestanddelen van de opdracht
De transitiemanager is verantwoordelijk voor een soepel verloop van het terugdringen van de flexibele schil met als resultaat een terugdringing van 15% flexibele schil. De transitiemanager draagt zorg dat nieuwe
medewerkers aangenomen worden. De transitiemanager zorgt dat er zo min mogelijk sprake is van onder bemensing op de projecten en goede overdrachten van kennis en kunde plaatsvinden door vertrekkende inhuurkrachten. De Transitiemanager zorgt hierbij voor een nauwe samenwerking met team Markt en Capaciteit.

Van de Transitiemanager verwachten wij dat hij/zij:

 • Inzicht heeft in het medewerkersbestand (vast en inhuur) in relatie tot de projecten en gebieden waarin zij werken;
 • Specialistische kennis en ervaring heeft van gebiedsontwikkeling;
 • Zorgt voor meerdere werving- en selectie campagnes via de gebruikelijke routes en actief hieraan deelneemt;
 • Goede matches maakt van nieuwe medewerkers op de juiste projecten op basis van zijn specifieke kennis en ervaring;
 • Specifieke kennis heeft van de wet DBA, het inhuurbeleid e.d.

Resultaat

De flexibele schil van de afdeling dient in eerste instantie tot ca 15% te worden teruggedrongen (thans ca 32%). De deadline daarvoor is oktober 2022. Daarna dient de balans te worden opgemaakt of - hangende de dan geldende beleid- en regelgeving - een verdere terugdringing van de flexibele schil is gewenst. Het gaat hier niet om een arbeidsrelatie. De opdracht moet worden afgerond en gerealiseerd, zodra het resultaat is bereikt verdwijnen de werkzaamheden. De Transitiemanager voert persoonlijk en zelfstandig de opdracht uit en kan zich bij de uitvoering van deze opdracht laten bijstaan. Het staat vrij om ook voor anderen te werken. De Transitiemanager staat in voor het resultaat zoals hiervoor omschreven. De Transitiemanager staat niet onder leiding en/of toezicht, maar rapporteert wel structureel aan het management van de afdeling over de resultaten.

Functie eisen

 • In het bezit van een diploma van een erkende WO opleiding in de richting van Planologie, Bouwkunde, Rechten, Bestuurskunde en/of (Bedrijfs-)economie;
 • Een motivatie op één kantje van één A4; waarom ben jij geïnteresseerd en geschikt voor specifiek deze functie;
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de gebieds- en vastgoedontwikkeling opgedaan in de laatste 7 jaar;
 • In de afgelopen 7 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan met het leidinggeven, begeleiden en coachen van een team professionals;
 • In de afgelopen 7 jaar minimaal 1 jaar de werkzaamheden en verantwoordelijkheden op zich genomen die bij een grootschalige reorganisatie zich voordoen;
 • Bij voorkeur aantoonbare kennis van publiekrecht (Awb, Wro, bestemmingsplanprocedures etc);
 • Bij voorkeur aantoonbare ervaring met begeleiden van professionals in het fysieke domein;
 • Bij voorkeur aantoonbare ervaring met grondexploitaties en erfpacht;
 • Bij voorkeur aantoonbare ervaring met bestuurlijke besluitvorming.

Sluitingsdatum

24 oktober 2021

Locatie

Amsterdam

Publicatiedatum

14.10.2021

Contactpersoon

Kap

Medewerkers
Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Copyright © 2021 Solveo   |  Sitemap   |  Privacy Policy en Cookie Statement
Solveo gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.