Portal Solveo
Close
Inloggen

Programmamaker voor het programma ‘Nieuwe makers, nieuwe verhalen’ - onderdeel van het Flevolands fonds voor culturele ontwikkeling

Meer details
Match criteria
Locatie
 • Flevoland
Opleidingsniveau
 • HBO
Uren per week
 • 24 uur
Vakgebied
 • Office functies
Soort dienstverband
 • ZZP / Interim

Functie omschrijving

Provincie Flevoland is een ontwikkelingsgerichte provincie met een unieke ontstaansgeschiedenis, eeuwenoud erfgoed en een jonge culturele infrastructuur. De afdeling Strategie & Beleid (S&B) werkt proactief aan ruimtelijk-economische ontwikkelingen in Flevoland. Onze missie is ‘ruimte creëren voor een toekomstbestendig Flevoland, waar het goed wonen, werken en recreëren is’. Cultuur is daarbij van grote en verbindende waarde; uiteraard in artistiek-inhoudelijk opzicht, maar ook maatschappelijk, economisch en ruimtelijk. Om daar invulling aan te geven, maakt en voert de provincie cultuur- en erfgoedbeleid uit. Uitgangspunt daarbij is het unieke ’Verhaal van Flevoland’. Dat wordt verteld in allerlei vormen en op allerlei plekken, zoals podia, onze landschapskunstwerken en scholen. Zo blijft dat verhaal, net als onze provincie zelf, steeds in ontwikkeling. We maken het verhaal ook sámen in Flevoland: met makers en culturele instellingen, én met inwoners.

Opdracht
De programmamaker geeft uitvoering aan het programma ‘Nieuwe makers, nieuwe verhalen’ dat onderdeel is van het nieuwe Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling. Fonds voor culturele ontwikkeling - Provincie Flevoland. Op deze webpagina staat ook de notitie over het fonds, op p. 7 t/m 10 staat het programma beschreven. Doelen van het programma zijn gericht op de samenhangende gebieden: makers, publiek, culturele infrastructuur en culturele sector. De pijlers van het programma zijn Talentontwikkeling en Producties. Voor de makers zijn (selectie)criteria vastgesteld, voor het programma als geheel zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve resultaten benoemd. De programmamaker scout actief individuele / groepjes makers c.q. deelnemers aan het Programma. Op basis van hun offertes, kunnen zij opdrachten krijgen. Dit proces krijgt in overleg tussen de programmamaker en de provincie nadere uitwerking.

Werkzaamheden vinden plaats op diverse locaties waar potentiële deelnemers aan het programma te vinden zijn. De opdracht veronderstelt ook overleg op locaties waar culturele instellingen, festivals e.d. zijn. Desgewenst kan gebruik worden gemaakt van een flexibele werkplek op het provinciehuis in Lelystad.

Functie eisen

 • In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
 • Bij de uitvoering van de opdracht wordt gebruik gemaakt van eigen IT-middelen van de opdrachtnemer. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking om gebruik te kunnen maken van het provinciale systeem.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het werven van landelijke en/of regionale of lokale fondsen;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met talentontwikkeling van young professionals in het culturele veld;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en werkervaring van en met het landelijk én het Flevolands culturele veld, met name het informele / urban circuit;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met professionele podia en festivals op het gebied van programmering in en/of buiten Flevoland ;
 • Aantoonbare werkervaring met het samenstellen van én samenwerken met een adviescommissie op het gebied van cultuur bestaande uit professionele (ervarings)deskundigen.

Sluitingsdatum

3 juli 2022

Locatie

Provincie Flevoland

Publicatiedatum

23.06.2022

Contactpersoon

Kap

Programmamaker voor het programma ‘Nieuwe makers, nieuwe verhalen’ - onderdeel van het Flevolands fonds voor culturele ontwikkeling
Medewerkers
Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Copyright © 2022 Solveo   |  Sitemap   |  Privacy Policy en Cookie Statement
Solveo gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.