Portal Solveo
Close
Login

Regionaal projectleider/adviseur Volwasseneneducatie

Other details
Match criteria
Region
 • Utrecht
Education level
 • Bachelor
 • ,
 • University
Hours per week
 • < 20 hours
Job type
 • Office functies
Type of contract
 • Freelance/Interim

Job description

Waar ga je werken?

In Amersfoort –een stad met ruim 155.000 inwoners- is het belangrijk dat inwoners, ondernemers en de gemeente samen optrekken voor een fijne en veilige stad. Zeker ook in deze tijd waarin activiteiten niet of anders doorgaan, zetten we alle zeilen bij om de anderhalve meter samenleving goed te laten verlopen. Belangrijke inhoudelijke aandachtsgebieden binnen de afdeling Samen Leven zijn welzijn, sport, armoede, arbeidsmarkt, onderwijs, diversiteit en (jeugd)zorg. Binnen de afdeling werken we volgens de agile principes in 12 opgaveteams. Jij gaat werken in het opgaveteam dat zich vooral bezighoudt met Bestaanszekerheid en participatie.

Wat ga je doen?

Je hebt de rol van Regionaal projectleider Volwasseneducatie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van educatie voor volwassenen op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden, hiermee geven gemeenten uitvoering aan de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Gemeente Amersfoort heeft hierbij de rol als contactgemeenten voor de arbeidsmarktregio Amersfoort. Voor deze regio zijn regionale en lokale afspraken vastgesteld in het Regionaal Programma Volwasseneneducatie 2020-2023. In oktober 2019 is een meerjarige subsidieregeling gepubliceerd, de meerjarige subsidies zijn toegekend tot 2023.

Je gaat:

 • de afspraken zoals in het regionaal programma en de aanvulling daarop (maart 2021) staan, verder in uitvoering brengen. In aanvulling op de inspanningen die tot nog toe zijn gedaan.
 • de onderwerpen monitoring en kwaliteit, cf. het regionaal programma volwasseneneducatie 2020-2023, oppakken (voortzetten aanpak).
 • inzetten op het verbinden van activiteiten en het activeren van partijen gericht op het bereiken van deelnemers en met name bereiken van NT1-deelnemers. Dit vergt met name afstemming met lokale partners zoals de Taalhuizen en lokale (taalhuis)coördinatoren.
 • zorgen voor informatiedeling (van landelijk naar lokaal, van lokaal naar regionaal) gericht op regionaal van elkaar leren (o.a. nog organiseren van leerbijeenkomst digitale vaardigheden).
 • input ophalen, inbrengen en meedenken in de voorbereiding van het nieuwe regionaal beleidskader en de voorbereiding van de aanbesteding/subsidie voor de periode na 2023.

Requirements

 • Je hebt minimaal een hbo+ werk en denkniveau;
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als adviseur in een politiek/bestuurlijke en dynamische omgeving;
 • Je hebt kennis van en ervaring met de problematiek en aanpak van laaggeletterdheid en digitale vaardigheden van volwassenen;
 • Je bent een denkende doener, die inzichten en innovatie kan vertalen naar beleid en uitvoeringspraktijk;
 • Je beweegt makkelijk tussen beleid en uitvoering.
 • Je hebt daarbij overtuigingskracht en informeel gezag, persoonlijk leiderschap. Je bent in staat processen tot resultaat te brengen;
 • Je bent communicatief sterk en hebt een verbindende persoonlijkheid;
 • Je werkt oplossingsgericht, zoekt kansen en mogelijkheden, blijft kritisch en benoemd vraagstukken;
 • Je hebt lef, bent flexibel en doet wat nodig is.

Benefits

4 juli 2022

Publication date

17.06.2022

Contact person

Kap

Regionaal projectleider/adviseur Volwasseneneducatie
More information
Job agents
Create a job agent and receive new jobs by e-mail or SMS.
Copyright © 2022 Solveo
Solveo uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.