Login
Close
Login

Juridisch Adviseur digitaliseren Kerninstrumenten Omgevingswet

Other details
Match criteria
Branche
 • Retail / Store
Region
 • Zuid-Holland
Education level
 • Bachelor
Hours per week
 • 32 uur

Job description

Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Het doel van een concreet voorstel van burger of bedrijf (bijvoorbeeld voor nieuwbouw, een evenement of ideeën rondom duurzame energie) moet centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. De Omgevingswet zal in 2022 in werking treden. De VNG ondersteunt gemeenten bij deze opgave via het programma Omgevingswet. De focus van het programma ligt in 2021-2022 op het oefenen, waarmee bevoegde gezagen via o.a. werkplaatsen worden begeleid. Het programma Omgevingswet valt onder de verantwoordelijkheid van VNG Beleid. We zijn een programma, waarbij beleid en uitvoering nauw met elkaar verbonden en verweven zijn. Het team bestaat uit ongeveer 70 betrokken medewerkers en bestaat uit mensen vanuit VNG Beleid en VNG Realisatie.

Omschrijving van de opdracht

Wij zoeken een juridisch adviseur digitaliseren kerninstrumenten Omgevingswet die vanuit een constructief kritische houding zelfstandig naar de nieuwe wet- en regelgeving van de Omgevingswet kan kijken en deze kan analyseren op het snijvlak juridisch en digitalisering, zowel op eigen initiatief als n.a.v. specifieke vragen vanuit collega’s informatievoorziening en gemeenten. Vanuit juridisch oogpunt verbind je in samenwerking met BLM (Business Liaison Management) de ontwikkeling van de kerninstrumenten, zoals de staalkaarten omgevingsplan, programma’s, omgevingsvergunning en de wetgeving met het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) en de gemeentelijke informatievoorziening. Daarbij verzorg je vanuit gemeentelijke en juridisch standpunt advies over verschillende projecten in het DSO. In deze rol werk je nauw samen met de coördinator kerninstrumenten, de BLM’ers, de strategische juridische adviseur en andere inhoudelijke experts uit het programmateam.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Het bieden van juridisch advies m.b.t. het digitaliseren, ontsluiten en toepasbaar maken van het omgevingsplan;
 • Het onderbouwen en uitdragen van het gemeentelijke standpunt – juridisch onderbouwd – en zorgen voor de strategische inbreng van dit standpunt richting interbestuurlijke programma’s en projecten;
 • Het analyseren van de kansen, risico’s en raakvlakken m.b.t. de kerninstrumenten en informatievoorziening (DSO-LV);
 • Vanuit gemeentelijk en juridisch standpunt strategisch meedenken binnen het programmateam – en kijken met de ontwikkeling van het DSO, met name voor het omgevingsplan. Denk hierbij aan bijdragen aan het IBAT (Interbestuurlijk Acceptatie Team) en intensiveren van afstemming met de BLM;
 • Het opstellen, actueel houden en doorontwikkelen van factsheets en handreikingen en het beantwoorden van directe vragen;
 • Het bieden van invoeringsondersteuning aan gemeenten op het gebied van de digitalisering van de kerninstrumenten, bijvoorbeeld bijdragen aan de ontwikkeling van praktische handreikingen voor de toepassing van de TAM’s (Tijdelijke Alternatieve Maatregelen), waaronder de IMRO-TAM.

Resultaat van de opdracht

 • Implementatieproducten zoals factsheets en handreikingen;
 • Invoeringsondersteuning aan gemeenten op het gebied van de digitalisering van de kerninstrumenten;
 • Meer samenhang tussen de juridische activiteiten en de activiteiten op het gebied van digitalisering binnen het werkpakket kerninstrumenten;
 • De gedigitaliseerde kerninstrumenten zijn juridisch kloppend en uitvoerbaar.

Requirements

 • WO-werk en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring als jurist of informatiekundige;
 • Minimaal 2 jaar werkervaring met de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet
 • Minimaal 2 jaar werkervaring bij of voor een gemeente
 • Minimaal 2 jaar ervaring met het opstellen van bestemmingsplannen, verordeningen en/of het omgevingsplan
 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Benefits

26 oktober 2021

Location

Den Haag/Thuiswerken

Publication date

13.10.2021

Contact person

Kap

More information
Job agents
Create a job agent and receive new jobs by e-mail or SMS.
Copyright © 2021 Solveo
Solveo uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.