Login
Close
Login

Arbo Coördinator

Other details
Match criteria
Region
 • Rotterdam
 • ,
 • Zuid-Holland
Education level
 • Bachelor
Hours per week
 • 36 uur
Branche
 • Government
Salary
 • 3500 - 4000 EUR
 • ,
 • 4000 - 4500 EUR
Klant
 • Gemeente
Nieuw

Job description

Als Arbo Coördinator vind jij het belangrijk dat welzijn voor medewerkers, gezondheid en veiligheid centraal staat. En samen met jouw collega's zorg je ervoor dat dit gehandhaafd wordt. Want vitale en florerende collega's krijg je alleen als je een organisatie bent met goede arbeidsomstandigheden. Daarom is het doel om alle Rotterdammers hiervan te kunnen laten genieten, van die goede dienstverlening die je als Gemeente Rotterdam te bieden hebt.

Als Arbo Coördinator is het flink aanpoten, stilzitten komt niet vaak voor want alle actualiteiten op de afdeling houden je flink bezig. Bij het team Vitaal en Veilig Werken hoort dit er wel bij. Zo draag je zorg voor het onderhouden van contacten met de uitvoerenden en worden de andere disciplines (als contacten met OR/COR, team BAP, HR Advies) op de juiste wijze betrokken. Je bent het inhoudelijk aanspreekpunt en gedelegeerd opdrachtgever. Houdt vinger aan de pols voor wat betreft kwaliteit en voortgang.
Je informeert de teamleider en hebt een nauwe samenwerking met de projectleider. Als coördinator Arbo werk je samen met de overige coördinatoren van het team Vitaal en Veilig Werken en denk je ook mee over de teambrede opgaven. Hieronder geven we een toelichting op de taken en de resultaten:

 • Monitoren van de kwaliteit en de kwantiteit van de werkzaamheden van de operationeel aangestuurde medewerkers en stuurt bij waar dat nodig is.
 • Adviseren van en rapporteren aan teamleider.
 • Het verdelen van het werkaanbod onder teamleden is een taak en verantwoordelijkheid van de clustercontactpersonen. De coördinator heeft daar een eindverantwoordelijkheid en beslissende stem in (indien nodig).
 • Oplossen van voorkomende problemen op het operationele vlak.
 • Zorgt voor de totstandkoming van een inhoudelijk jaarplan met focus op de te verbeterend processen voor het vakteam.
 • Bespreken van wederzijdse verwachtingen tussen BCO en de clusters, wie doet wat, budgettering, grote projecten etc.
 • Zorgt ervoor dat binnen het Arbo team en het Arbo vakgebied wordt gekomen tot verbetervoorstellen voor een efficiëntere en effectievere uitvoering van eigen werkprocessen.
 • Aansturing, (inhoudelijk) en zorgdragen voor resultaten uit de diverse werkgroepen.
 • Onderzoeken wat de behoefte is en invulling en doel kan zijn voor een concernbreed Arbonetwerk.
 • Inhoudelijk opdrachtgever en 1e aanspreekpunt voor
  • COVID RIE;
  • Plaats onafhankelijk werken RIE;
  • Aanbesteding RIE’s;
  • Opdrachtgeverschap PAGO;
  • VGWM commissie, deelnemen aan overleggen en in samenwerking met cluster contactpersoon SO;
  • Project “standaard maatwerk”;
  • Strategische onderwerpen op gebied van huisvesting, ICT etc.;
  • Afspraken met CHV over verantwoordelijkheden mbt RIE’s;
  • Monitoren kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden;
  • Aanbrengen focus voor inhoudelijke ontwikkeling binnen het team (middels het jaarplan);
  • Monitoren kwaliteit en opdracht diverse Arbo werkgroepen.


Resultaten

 • Een adequate verdeling van de capaciteit en werkzaamheden in samenwerking met de clustercontactpersonen.
 • Advisering en ondersteuning van de Teamleider op gebied van de inhoud van het vakteam. Vertegenwoordiging van het team bij de clusters op inhoudelijk gebied en ondersteuning leveren aan de clustercontactpersonen.
 • Actieve bijdrage leveren aan invulling van het regiemodel van het team.
 • Het bijdragen aan het verbeteren van de werkwijze van het team.
 • Gedelegeerd opdrachtgever en direct aanspreekpunt voor inhoudelijke zaken (zie overzicht verderop).
 • Bewaakt de kwaliteit en uniformiteit van processen.

Requirements

Als Arbo Coördinator ga jij altijd voor het beste resultaat, de Arbeidsomstandighedenwet kent voor jou namelijk geen geheimen. Als coördinator neem je taken weg bij de teamleider om deze vervolgens zelfstandig tot uitvoer te brengen. Dit doe je met behulp van goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden. De woorden ondernemend en initiatiefrijk omschrijven het beste jouw werkstijl. Voor het team ben je een sparringspartner voor inhoudelijke casuïstiek. Je hebt niet snel een oordeel klaar en weet met je meelevende karakter het team op een open en positieve manier te helpen. Ook als het betekent dat je af en toe ondersteunt in de uitvoering. Een moeilijk gesprek ga je niet uit de weg. De brede organisatorische blik en omgevingsbewuste houding die je meeneemt zorgt ervoor dat jij een gemaakt punt goed weet te verdedigen. Daarnaast denk je strategisch sterk en ben jij je bewust van de bestuurlijke sensitiviteit.
 • Je hebt minimaal een afgeronde mbo-opleiding niveau 4;
 • Je hebt een opleiding op het gebied van veiligheidskunde of arbeid & organisatiepsychologie;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring op gebied van Arbo en gezond en veilig werken opgedaan in de afgelopen 7 jaar;
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met coördinerende taken opgedaan in de afgelopen 4 jaar.

Het zou mooi zijn als:

 • Je hebt een afgeronde hbo-opleiding;
 • Je hebt als coördinator ervaring met het maken van werkverdelingen;
 • Je hebt werkervaring bij een gemeente.

Company profile

Het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning (BCO) wordt jouw werkomgeving bij de Gemeente Rotterdam. In de gemeentelijke organisatie wordt de BCO ook wel de spil genoemd. De medewerkers van dit cluster zorgen ervoor dat het college van burgemeester en wethouders de stad kan besturen. Het is de schakel tussen de Rotterdammers, het stadsbestuur en de veertien gebieden. De BCO verzorgt ook de bedrijfsvoering voor alle clusters. De afdelingen inkoop, communicatie, ICT, facilitaire zaken, juridische zaken, HR, onderzoek en financiën zorgen ervoor dat de clusters zich volledig kunnen richten op hun eigen taken. Bij de gemeente Rotterdam staat centraal dat je je als medewerker kunt ontwikkelen. Dat stimuleren we ook. Want hoe beter jij je werk kunt doen, hoe beter het resultaat voor onze stad.

De afdeling
Het team Vitaal en Veilig Werken (VVW) staat voor het bevorderen van vitaal en veilig werken binnen de gemeente en is ambassadeur hiervan. Het is onderdeel van de afdeling HR Mobiliteit, Ontwikkeling, Vitaal en Veilig Werken binnen het cluster BCO. Het VVW-team bestaat uit 3 vakteams, te weten BMW (bedrijfsmaatschappelijk werker), Arbo en nazorg (arbeidsomstandigheden) en Vitaal010. Het vakteam Arbo bestaat uit 14 professionals met een veiligheidskundige, arbeid hygiënische of arbeid- en organisatiepsychologie achtergrond. De coördinator heeft een coördinerende rol en stuurt het team operationeel en inhoudelijk aan, die gedeeltelijk gedeconcentreerd werken (bestaande uit 13 Arbo adviseurs en projectleiders). Hij /zij voert daarnaast zelfstandig werkzaamheden en opdrachten uit als Arbo adviseur en is adviseur van de teamleider. De hiërarchische en personele aansturing van deze medewerkers valt niet onder de verantwoordelijkheid.

Benefits

Deadline: 1 oktober 2021

Location

Gemeente Rotterdam

Publication date

19.08.2021

Contact person

Broek

Job agents
Create a job agent and receive new jobs by e-mail or SMS.
Copyright © 2021 Solveo
Solveo uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.